Mitologiczny pokój zagadek

Mitologiczny pokój zagadek jest propozycją na podsumowanie cyklu lekcji o mitach greckich w klasach piątych. Na początku lekcji każdy uczeń losuje specjalny bilet z wizerunkiem boga lub bogini – w ten sposób uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje instrukcję, jak poruszać się w pokoju zagadek. Pomieszczenie, które ma posłużyć za pokój zagadek, […]